DỰ ÁN

Bệnh viện phụ sản Hải Phòng hawee

Thời gian: 04/2023
Địa điểm: Hồng Bàng, Hải Phòng
Hạng mục thi công:

Tủ MDB