DỰ ÁN

Nhà máy khung tranh INTCO Việt Nam hawee

Địa điểm: KCN Đông Mai, Quảng Ninh
Hạng mục thi công:

Tủ điện phân phối tổng MSB và tủ điện phân phối MDB