DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Cảng Tomasina Port - Châu Phi

Madagascar Châu Phi

Crowne plaza Laos

Vương quốc Lào

Nhà máy Coca Cola

Phnôm Pênh, Cam-pu-chia