Tin dự án

Tin dự án

05-2023 15

Đảm bảo chất lượng và tiến độ: Hawee P&T đóng điện thành công 39 khoang tủ dự án Nhà máy Hoá chất Đức Giang trong 3 ngày

Nhà máy Hoá chất Đức Giang là một trong những dự án phức tạp yêu cầu kỹ thuật cao, việc đảm bảo an toàn và đáng tin cậy trong hệ thống điện của nhà máy là điều hết sức quan trọng. Hawee P&T, với kinh nghiệm và tầm nhìn, đã đáp ứng yêu cầu, vượt qua mọi thách thức trong quá trình triển khai dự án này.

Nhà máy Hoá chất Đức Giang là một trong những dự án phức tạp yêu cầu kỹ thuật cao, việc đảm bảo an toàn và đáng tin cậy trong hệ thống điện của nhà máy là điều hết sức quan trọng. Hawee P&T, với kinh nghiệm và tầm nhìn, đã đáp ứng yêu cầu, vượt qua mọi thách thức trong quá trình triển khai dự án này.

Trong quá trình đóng điện, đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên chuyên nghiệp của Hawee P&T đã tiến hành công việc một cách nhanh chóng và chính xác. Việc kết nối dàn tủ 39 khoang đã được hoàn thành một cách hiệu quả, đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các thành phần điện trong nhà máy. Đồng thời, công việc đóng điện đã được thực hiện một cách cẩn thận và chuẩn mực, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn cho toàn bộ hệ thống.
 
Duc Giang-03
Đặc biệt, việc hoàn thành công việc đóng điện chỉ trong vòng 3 ngày là một thành tựu đáng kể của Hawee P&T. Điều này chứng tỏ sự chuyên nghiệp và năng lực của công ty trong việc triển khai các dự án lớn và phức tạp. Thời gian ngắn nhưng không làm giảm đi sự cẩn thận và chất lượng của công việc đã thể hiện cam kết của Hawee P&T đối với khách hàng.