DỰ ÁN

Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội hawee

Thời gian: Tháng 4/2022
Địa điểm: Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Hạng mục thi công:

Tủ Blokset, MDB, DB