DỰ ÁN

Bệnh viện Xây Dựng hawee

Thời gian: Tháng 5/2022
Địa điểm: Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh
Hạng mục thi công:

Tủ MSB, MDB, DB, module