DỰ ÁN

Cảng Tomasina Port - Châu Phi hawee

Thời gian: 3/2022
Địa điểm: Madagascar Châu Phi
Hạng mục thi công:

Tủ Pix