DỰ ÁN

Nhà hát Hồ Gươm hawee

Thời gian: 1/2023
Địa điểm: Hà Nội
Hạng mục thi công:

Tủ BlokSet, MSB