DỰ ÁN

Nhà máy Container Hòa Phát hawee

Thời gian: 3/2022
Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu
Hạng mục thi công:

Tủ MBS , Tủ MDB