DỰ ÁN

Trung tâm thương mại Phan Huy Ích hawee

Thời gian: 4/2022
Địa điểm: 12/78, đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM.
Hạng mục thi công:

Máy biến áp, Tủ trung thế