Dịch vụ

DỊCH VỤ TRƯỚC BÁN HÀNG

Tư vấn thiết kế và chuẩn hóa kỹ thuật. Tối ưu chi phí, đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành.

Kiểm tra thiết kế và chuẩn hóa kỹ thuật

Tối ưu chi phí cho chủ đầu tư, đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Chính sách bảo hành: Phản hồi ngay trong vòng 1h và có mặt trong vòng 6h tại HN - HCM và 24h tại các tỉnh thành khác Nguồn

Nguồn lực: 20/100 cán bộ bảo hành trình độ chuyên môn cao

Chính sách bảo hành: Phản hồi ngay trong vòng 1 giờ và có mặt trong vòng 6 giờ tại HN và TPHCM và 24h tại các tỉnh thành