DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Nhà máy Nestlé Trị An

Trị An, Đồng Nai

Nhà máy thép dự ứng lực Hòa Phát

Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất

Nhà máy Matsuoka Nghệ An

KCN VSIP Nghệ An, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An

Nhà máy sản xuất tôn màu Poshaco

Khu 19 Thị trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội

Nhà máy điện gió Hồng Phong 1

Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận