DỰ ÁN

Nhà máy Nestlé Trị An hawee

Thời gian: 12/12/2021
Địa điểm: Trị An, Đồng Nai
Hạng mục thi công:

Tủ hạ thế BlokSet; hệ thống Busway; giải pháp về giám sát nhiệt độ độ ẩm hệ thống điện qua nền tảng EcoStruxure Asset Advisor