DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Cảng Toamasina

Madagascar

Crowne plaza Laos

Vương quốc Lào

Nhà máy Coca Cola

Phnôm Pênh, Cam-pu-chia

Siam GS Battery Factory

KCN Thilawa, Yangon, Myanmar