DỰ ÁN

Cảng Toamasina hawee

Thời gian: 2023
Địa điểm: Madagascar
Hạng mục thi công:

Tủ điện