DỰ ÁN

Làng thể thao World Bridge hawee

Thời gian: 2023
Địa điểm: Campuchia
Hạng mục thi công:

Tủ điện