DỰ ÁN

Bệnh viện Vinmec Smart City hawee

Thời gian: 9/2021
Địa điểm: ĐCT08, Phường Tây Mỗ Quận, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hạng mục thi công:

Tủ BlokSet