DỰ ÁN

Nhà máy thép dự ứng lực Hòa Phát hawee

Tổng thầu/ chủ đầu tư: EPC
Thời gian: 5/2021
Địa điểm: Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất
Hạng mục thi công:

Tủ Trung thế 35kV, 10kV; Pix 24.  Hệ thống Scada và Máy biến áp 35kV…