DỰ ÁN

Trạm thu phát sóng thiết bị di động của Viettel hawee

Thời gian: 7/2021
Địa điểm: 60 tỉnh thành khắp cả nước Việt Nam
Hạng mục thi công:

126 tủ ATS