DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Nhà máy Yazaki Thái Bình

Lô CN1 - Khu Công Nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Nhà máy Yazaki Quang Ninh

Quang Yen, Tỉnh Quang Ninh