DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Nhà máy dệt Best Pacific Việt Nam

Lô IN4.1.1 & IN4.1.2 KCN Cẩm Điền – Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Tổ hợp dệt may Pacific

Khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương