DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Nhà máy thép dự ứng lực Hòa Phát

Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất

Nhà máy cán thép Hòa Phát

Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Nhà máy cán thép Hòa Phát

Kinh Môn – Hải Dương