DỰ ÁN

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU hawee

Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định

Khu Kinh tế Nhơn Hội, Bình Định

Nhà máy tôn Hoa Sen Nghệ An

Khu công nghiệp Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An